У.Хүрэлсүх 2017.12.14

2018 онд агнах агнуурын тоог баталлаа

2018 онд агнах агнуурын тоог баталлаа

Засгийн газрын хуралдаанаар Тусгай зориулалтаар 2018 онд агнах агнуурын тоог  дараах байдлаар баталлаа. 

  • угалз 60,
  • тэх 75,
  • халиун буга 32,
  • бор гөрөөс 10,
  • зэрлэг гахай 10,
  • цагаан зээр 100,
  • агнуурын шувуу 500 хүртэл толгойг агнуулах,
  • тул загас 450 хүртэл толгойг барьж буцаан тавихаар,
  • бусад загас 10 мянга хүртэл толгойг агнуулахыг зөвшөөрөв.