УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар
2018.06.21

Улсын бүртгэлийн багц хууль батлагдсантай холбоотой тогтоолын төсөл танилцууллаа

Улсын их хурлын чуулганы хуралдаанаар Улсын бүртгэлийн багц хууль батлагдсантай холбоотой тогтоолын төсөл танилцууллаа.