Цогзолмаа.Ц 2018.06.21

Ц.Цогзолмаа: 79-р сургуулийн захирлыг ажлаас нь чөлөөлсөн

УИХ-ын гишүн Ц.Цогзолмаа

УИХ-ын чуулганы хуралдаан үргэлж байна. Гишүүд хэлэлцэж буй асуудлын хүрээнд үг хэлж байна

УИХ-ын гишүн Ц.Цогзолмаа: Хэдийгээр хүүхдийн сургууль албан ёсоор тарсан ч гэсэн тоглох талбай хомс байсан учрас хүүхэд очиж тоглосоны улмаар энэ золгүй явдал болсон.

Санал хүргүүлсний үндсэн дээр Улаанбаатар хотын захирагч Б117-р захирамж гарган 79-р сургуулийн захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн нь энэ бол сургамж юм. Заавал ямар нэг хэрэг гархад анхаарах бус хүүхдийн өмнө анхаарал хариуцлагыг өндөржүүлэх нь шаардлагатай юм. Цаашдаа хүүхдийн хүрээлэн буй орчин дахь насжилттай зүйлүүд дээр тохижилт сэргээлтийг хийх  шаардлагатай юм.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Сувд