2022.08.19

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ төрөлжиж, нэр төрөл нь олширно

Улсын Их Хурлын эмэгтэй гишүүд 2021 оны Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан юм.

Энэ өөрчлөлтөд:

• Орон нутгийн түвшинд буюу сум, хороонд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хүргэх, орон тооны нийгмийн ажилтан ажиллуулах,

• Төрийн бодлого, зохицуулалт, удирдлага, арга зүйгээр хангах чиг үүргийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, түүний харьяа агентлагийн чиг үүрэгт хамруулах,

• Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсвийн хуваарилалт, зарцуулалт, жишиг зардлыг тооцох аргачлал, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зэрэг шинэ зохицуулалт тусгагджээ.

Хууль батлагдсанаар хүүхэд хамгааллын тогтолцоо бэхжих, төрийн байгууллагын бүтэц, чиг үүрэг бүх түвшинд оновчтой тодорхойлогдох, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ төрөлжиж, нэр төрөл нь олширч, чанар, хүртээмж дээшлэхээс гадна мэргэжлийн түвшинд шаардлагатай хүүхэд бүрт хүртээмжтэй хүрэх нөхцөл бүрдэнэ гэж төсөл санаачлагчид үзэж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайхан

Улс орны баялаг бол уул уурхай, мал аж ахуй, эдийн засгийн хөгжил биш хүн юм. Гэтэл өнөөдөр 10 гаруйхан жилийн дараа энэ улсыг авч явах хүүхдийн хөгжил, хамгаалал үндэсний аюулгүй байдлын түвшинд хэлэлцэх хэмжээнд хүрчээ. Гэртээ бэртэж, гэмтэж, эрүүл мэндээрээ хохирч нас барж байгаа хүүхдийн тоо ковид цар тахлын үед 35 мянгад хүрчээ. 3 хүүхэд тутмын нэг нь үл хайхрах хүчирхийлэлд өртөж байна.