2018.07.02

Шинээр эрх авсан 93 мэргэшсэн нягтлан бодогч тангаргаа өргөлөө

2018 оны эхний хагас жилд явагдсан мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох тэмцээнд 93 нягтлан бодогч Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч хэмээх цол хүртэж, тангарагаа өргөлөө. 

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын гүйцэтгэх захирал Л.Энх-Амгалан: Өөрийнхөө мэргэжилтэн болохын хувьд үнэ цэнээ нэмэгдүүлж байна. Ингэснээр хөдөлмөрийн зах зээлд илүү өндөр үнээр борлогдож чадна. Хувийн салбар, төрийн байгууллагуудад илүү өндөр албан тушаалд, өндөр орлоготой байх бололцоотой.