2018.07.31

Ардчилсан намын зүгээс Вейсел Акчтайн асуудлаар шаардлага хүргүүллээ

Монгол Туркийн хамтарсан сургуулийн захирал Турк улсы иргэн Вейсел Акчайг 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс хулгайлагдсан байж болзошгүй талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдэгдлээ. Монгол Улсын ҮНдсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1 дэх хэсэгт Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр тэгш эрхтэй байна гэж заасан. 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс хулгайлагдаж, Турк улс уруу шилжүүлэгдэх гэж байгаа талаарх мэдээллийг яаралтай шалган тогтоож, Монгол Улсыг үл хүндэтгэсэн гэм буруутай этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхийг шаардлаа.