2018.10.30

Хүнсчдийн холбоо: Түгээлтийн машиныг замын хөдөлгөөнд цагийн хязгаарлалттай оролцуулах нь буруу

Түгээлтийн машиныг замын хөдөлгөөнд цагийн хязгаарлалттай оролцуулах нь олон эрсдэл үүсгэж байгаа талаар Монголын хүнсчдийн холбоо мэдээлэл өглөө.