Сандагсүрэн.Ж 2018.11.21 | Дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн алба

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах өдөрлөг зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах өдөрлөг зохион байгууллаа

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс хамтран “Төрийн үйлчилгээний мэдээллийн өдөрлөг”, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах “Борлуулалтын өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр”-ийг тохиолдуулан хэл ярианы болон, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд, төр засгаас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэр, төрийн үйлчилгээг дохионы хэлмэрчээр

Арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаанд дүүргийн Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн, ХХҮХ-ийн дарга Б.Мөнхбаяр нар үг хэлж, дүүргийн хэмжээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд чиглэсэн хийж, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг товч танилцууллаа.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан, төсөл хэрэгжүүлэгч 35 иргэн, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн төсөлд хамрагдаж, санхүүгийн дэмжлэг авсан 10 бүлгийн иргэд, өөртөө ажлын байр бий болгосон, бичил бизнес эрхлэгч зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 140 гаруй иргэн хамрагдлаа.