Даваасүрэн.Ц 2018.12.10 | TМ

Гадаад валютын ханшийн өсөлтөөс болж эрчим хүчний салбар алдагдал хүлээж эхэлжээ

Сүүлийн 3 орчим жилд Эрчим хүчний салбарын алдагдал буурч дулааны цахилгаан станцууд ашигтай ажиллаж эхэлсэн бол гадаад валютын ханшийн өсөлтөөс болж эргээд алдагдал хүлээж эхэлсэн байна. 

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн: 2015 оноос хойш цахилгааны үнэ тариф дээр өөрчлөлтүүд хийгдээгүй. Энэ онд ялангуяа үнэ өсөөгүй. Энэ нь өөрөө зах зээл дээр болж байгаа ханшийн өсөлтөөс болж манай компаниудад сөргөөр нөлөөлж байна. Валютын ханш байнга өөрчлөгдөж байна. Манай салбарын компаниуд түүхий эдийнхээ нилээдгүй хэсгийг валютаар худалдаж авдаг.