Даваасүрэн.Ц 2018.12.03 | Ikon.mn

“Эрчим хүчний салбарын ТӨК-уудын 70 хувийг яам эзэмших болсон тул зөрчил дутагдлыг шууд шийдвэрлэх боломжтой болсон”

“Эрчим хүчний салбарын ТӨК-уудын 70 хувийг яам эзэмших болсон тул зөрчил дутагдлыг шууд шийдвэрлэх боломжтой болсон”

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж, акт, албан шаардлагын зөвлөмж хүргүүлсний хэрэгжилтийг хоёр дахь жилдээ нээлттэй танилцуулж байна. Үндэсний аудитын газраас өнөөдөр Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэнд салбарынх нь компаниудад ямар хариуцлага тооцож, зөвлөмж өгснийг танилцууллаа. 

Эрчим хүчний сайдын багцын хүрээнд 38 байгууллагын 2017 оны санхүүгийн тайланг нэгтгэсэн байна. Уг санхүүгийн тайлангаас:

  • 28.5 тэрбум төгрөгийн алдааг залруулсан
  • 51.4 тэрбум төгрөгийн алдааг залруулаагүй байна.

Аудитаар 138 зөвлөмж хүргүүлж, 293.6 сая төгрөгийн төлбөрийн акт, 20.678 тэрбум төгрөгийн албан шаардлага хүргүүлжээ. Албан шаардлагын хэрэгжилт 90.5 хувьтай байгаа бол актын биелэлт 93.1 хувь буюу 273.4 сая төгрөгийн актыг төлсөн байна. 
Харин зөвлөмжөөс гурав нь огт хэрэгцээгүй байгааг Үндэсний аудитын газрын Санхүүгийн аудитын газрын захирал Наранчимэг хэлсэн юм. Үүнд:

  1. “Амгалан” ДЦС-ын нүүрсний орлогыг хэмжих, нүүрсний элчлэгийг тооцох тоног төхөөрөмжтэй болгох шаардлагатай байгаа бөгөөд худалдан авах төлөвлөгөөнд оруулсан ч одоо хүртэл шийдвэрлэгдээгүй. 
  2. “Налайхын ДЦС” ТӨК-ийн найдваргүй авлагын нөөц үүсгэснийг хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэхээр өгсөн ч шийдвэр нь гараагүй. 
  3. Баруун бүсийн эрчим хүчний системийн 6,288 айл өрхтэй холбоотой авлагыг барагдуулаагүй гэсэн гурван асуудал багтжээ. 

Энэ мэдээлэлтэй танилцсан ЭХ-ийн сайд Ц.Даваасүрэн зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч ажилласнаа дурдаа “Эрчим хүчний салбарын ТӨК-уудын холбогдох гэрээг байгуулж, томилж, чөлөөлөх үүрэг ТӨБЗГ-т байсныг өнгөрсөн аравдугаар сарын Засгийн газрын хуралдаанаар өөрчилж, ТӨК-уудын хувьцааны 70 хувийг салбарын яманд нь шилжүүлсэн. Үүнийг дагаад ТӨК-уудиын талаар бидний хүлээх үүрэг, хариуцлага нэмэгдсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бид компаниудын ТУЗ-д цөөнхийн оролцоотой байсан тул ямар нэгэн зөрчил дутагдал гарахад зөвлөмж төдийг л явуулдаг байсан. Харин одоо ТУЗ-ийн 70 хувийг бүрдүүлж байгаа тул гарч байгаа зөрчил, алдаа дутагдлыг засаж залруулахад шууд шаардлага тавьж ажиллах боломж бүрдсэн. Тиймээс аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу дутуу ажлуудаа гүйцээж хийнэ” гэсэн юм. 

Харин дээр дурдсан 28.5 тэрбум төгрөгийн залруулсан, 51.4 тэрбум төгрөгийн залруулаагүй алдааны талаар Үндэсний аудитын газрын Санхүүгийн аудитын газрын захирал Ц.Наранчимэг “Олон улсын стандартаар нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу санхүүгийн тайланг баталгаажуулах аудит хийхэд хамгийн чухал зүйл нь санхүүгийн ажилтнууд стандартын дагуу бүртгэлээ хийсэн байгаа эсэхэд дүгнэлт өгдөг. Энэхүү 79.9 тэрбум төгрөг нь тайлан балансын бичилтийн алдаа байн гэсэн үг. Ямар нэгэн шамшигдуулсан, хөрөнгө дутсан зүйл биш” хэмээн тайлбарлав.

Үндэсний аудитын газар 2018 оны санхүүгийн тайланд завсрын хяналт тавьж эхэлсэн бөгөөд энэ долоо хоногт төсвийн бүх захирагчдад 2017 оны санхүүгийн жилийн тайланд хийсэн аудитын дүнг энэ мэтчилэн танилцуулахаар төлөвлөжээ.