2018.12.28

БСШУСЯ энэ онд 265 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлжээ

Боловсролын салбарт багшийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлаж 3 томоохон ажил хэрэгжүүлсэн гэж салбар яамнаас мэдээллээ. Мөн энэ онд БСШУСЯ бүх шатны боловсролын байгууллага шинэчлэлт спорт, урлагын салбарын хөгжил илүүтэй анхаарсан жил болон өнгөрсөн гэж дүгнэж байна.