Ё.Баатарбилэг 2019.05.06 | Vip76.mn

Ё.Баатарбилэг: Иргэний боловсрол хичээлийг агуулгаар нь өөрчилхөөс өөр аргагүй байна

Ё.Баатарбилэг: Иргэний боловсрол хичээлийг агуулгаар нь өөрчилхөөс өөр аргагүй байна

Сайдын ажлаа авсанаас хойш цөм хөтөлбөрийн өөрчлөлт дээр анхааран ажиллаж байгаа. Энэ удаа Иргэний боловсрол хичээлийн агуулгаар нь бүгдийг нь 1-12 анги хүртэл өөрчилхөөс өөр аргагүй байна.

Одоо хэрэглэгдэж байгаа номнуудыг ашиглаж энэ хөтөлбөрөөрөө яваад Хүн болж төлөвших боломжгүй харагдаж байгаа тул сайдын тушаал гараад ажлын хэсэг ажиллаж байна.

Иргэний боловсрол хичээлийг сонгож үздэг биш заавал үздэг хичээл болгож байгаа юм.