2023.05.26

Архангай аймгийн боловсролын байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж, санал солилцов

Архангай аймгийн Боловсролын салбарын болон боловсролын байгууллагуудын удирдлагатай уулзаж, салбарын үйл ажиллагаа, төсөв, хөрөнгө оруулалт, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал солилцлоо.

Мөн үеэр УИХ-ын гишүүний хувьд аймгийнхаа боловсролын салбарын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор сүүлийн 3 жил дараалан санаачилж улсын төсөвт тусган батлуулж байгаа төслийн хүрээнд 2023 оны төсвийн хуулийн дагуу шийдэгдсэн 167 зөөврийн компьютерыг аймгийн сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын албан хэрэгцээнд гардууллаа.

Жич: 2018 онд Архангай аймгийн Боловсролын чанарын үнэлгээ аймгуудын дунджаас доогуур “сүүл мушгиж” байсан бол 2022 оны байдлаар “айргийн тав” руу орсон байна.