Энх-Амгалан.Б 2019.07.29

Дархан чиглэлийн түр замын барихад 6.5 тэрбум төгрөгийг төсөвлөжээ

Дарханы замын ажлыг 5 компани хуваан авч, нэгэн зэрэг гүйцэтгэх ёстой. Төлөвлөгөө ёсоор өнгөрсөн зургаадугаар сарын 17-ны өдрөс хоёр эгнээ замын ажил эхлэх хувиартай байсан. Гэсэн ч хоёр компани нь ажлаа хугацаандаа эхлүүлээгүйгээс ажил сунжирсан байна. 

Энэ талаар Салбарын  сайдын тайлбарыг хүргэж байна.