Чинзориг.С 2019.11.07 | МН25 ТВ

2020 оноос ажилтан албан байгууллага нийгмийн даатгалд 26 хувийн шимтгэл төлнө

2019 оны нэгдүгээр сараас ажилтан 11.5 хувь ажил олгогч 12.5-14.5 хувь төлдөг болж байна. Олон улсын валютбн сангын хөтөлбөрын хүрээнд нийгмийн даатгал шимтгэлийг 2018 оноос 2 хувь, 2019 оноос 1 хувь, 2020 оноос 2 хувиар нэмэх шийдвэр гаргасан.

УИХ-ын гишүүн С.Чинзориг: Ирэх жил 300 орчим тэрбум төгрөгний татаас авахаар байгаа. Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх арга хэмжээний үр дүн нь төсвөөс авах татаас буурна. Цаашид энэ хандлагыг нэмэгдүүлэхгүй байх нь нийгмийн даатгалын сангын алдагдалыг өсгөхгүй байх эерэг нөлөө үзүүлнэ.