Энх-Амгалан.Б 2019.12.30 | Яамны хэвлэл мэдээллийн алба

Зам, тээврийн салбарт 2019 онд хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд

Зам тээврийн яамд 2019 онд хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд "Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн,нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн аюулгүй, аяч тухтай үйлчилгээ үзүүлэх, зам тээвэр, логистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэн ажиллаж байна.

2019 онд нийтдээ 1549 км авто зам, 655.8 м гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлээд байгаа бөгөөд үүнээс 3-р улирлын байдлаар 312.43 км хатуу хучилттай авто зам, 436 м урттай гүүрийн барилгын ажил ашиглалтанд оруулаад байна. Мөн аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбох ажил явагдаж байна.