2020.01.13

Д.Тогтохсүрэн: Монгол Улс нутаг дэвсгэрийн хувьд уудам учраас нутаг дэвсгэрийн нэгжид тулгуурлан мандатаа хуваарилах хэрэгтэй

Улсын Их Хурлын гишүүд мандатын тоог хүн амтай уялдуулах ёстой гэж үзэж байна. Нийслэлээс 4 мандат орон нутаг руу шилжүүлэх санал гарсан байна. 

Д.Тогтохсүрэн: Хуулинд гурван үндэслэл байдаг. Нэгдүгээрт газар нутгийн хэмжээ, хоёрдугаарт хүн амын тоо, гуравдугаарт засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарь байршил байна гэж хуулинд заасан байдаг. Өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй улс учраас нутаг дэвсгэрийн нэгжид тулгуулаж тойргийн мандатаа хуваарилах ёстой гэж бодож байна.