Ё.Баатарбилэг Баярсайхан.Б 2020.02.05 | Яамны хэвлэл мэдээллийн алба

БСШУСЯ: Бага, дунд боловсролын салбарт 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

БСШУСЯ: Бага, дунд боловсролын салбарт 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Бага, дунд боловсролын салбарт 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлуудыг танилцуулж байна.

Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үндэсний хэлэлцүүлэг

Монголын багш нарын 7-дугаар их хуралд оролцсон багш нарын санал хүсэлтийг тусгаж 2019 онд БСШУС-ын яамнаас ерөнхий боловсролын  салбарт нийт 40 гаруй тушаал шийдвэрийг батлан гаргалаа.