Учрал.Н 2020.02.06 | Eagle ТВ

Н.Учрал: Тэтгэврийн сан цаашдаа хамгийн том хөрөнгө оруулагч болох боломжтой

Нийгмийн даатгалын тогтолцоог боловсрогуй болгохоор Улсын Их Хурлаас ажлын хэсэг гарч холбогдох судалгааг хийж хуулийн төслийг боловсруулж эхэлсэн байна. 

Н.Учрал: Одоо төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу ажилтан, ажил олгогч, төр гэсэн гурван субъект байлаа гэхэд төр татаас төлөөд байгаадаа сэтгэл хангалуун бус байна. Ажилтан ч сэтгэл дундуур байна. Ажил олгогч бас сэтгэл дундуур байх нь ойлгомжтой. Улсад төлж байгаа даатгалын тодорхой хувийг хувийн тэтгэврийн санг сонгож  төлдөг. Хувийн тэтгэврийн санг нь хувь хүний хүн амын орлогын татвараас  чөлөөлж төрөөс бодлогоор дэмжих юм бол тэтгэврийн сан цаашдаа хамгийн том хөрөнгө оруулагч болох юм.