Амгаланбаатар.Х 2020.02.01 | Eagle ТВ

2020 онд төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмнэ

2020 онд төрийн албан хаагчдын цалин цалинг нэмэгдүүлэхээр болсон. Үүнд нийт 159.8 тэрбум төгрөг шаардлагтайг төсөвд суулгасан байна. 

Х.Амгаланбаатар: 2019 оны 4-р сард Хөдөлмөр нийгмийн жуучлалын гурван талт 2019-2020 оны хэлэлцээрийн хүрээнд цалин хөлсийг тэр дунъдаа төсвийн байгууллагад ажиллагсадын цалин хөлсийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлэнэ гэх тохиролцоо хийсэн. Энэ тохиролцооны хүрэээнд 2020 оны 1-р сарын 1-нээс 8,8% нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргасан.