2020.04.01

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн Завхан аймгийн Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцад ажиллав

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн Завхан аймгийн Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцад ажиллав. Усан цахилгаан станц жилдээ 1.5-1.7 кв цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. 

Ц.Даваасүрэн: Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцууд байвал сумын төвийн цахилгааныг хангалттай хангаж чадна. Үүнээс таом хүчин чадалтай 10,20,30 мв-ын усан цахилгаан станц барих боломж энэ Идрийн голд байна. Хөвсгөл аймгийн галт суианд 10 мв-ын станц барих техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байгаа.