Энх-Амгалан.Б 2020.04.20 | UBS ТВ

Зам тээврийн салбарын бүтээн байгуулалт

Наран ээсэн эх орны минь Дорнын их говьд Монгол хүний оюун ухаан, эв нэгдэл, хөлс хүч, хамтын хүчээр энх цагийн бүтээн байгуулалтын өрнөж байна. 

Б.Энх-Амгалан: Тавантолгой төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд Монголчууд төмөр замыг өөрсдөө бие дааж тавьж чадна гэдгийг харуулсан жишээ болж байна. Анх Алтан ширээгийн төмөр замыг тавьж байхад бид нарыг тавьж чадах эсэхэд эргэлзэж байсан.