2020.05.02

Шинэ Ховдын гараан дээр

УИХ-ын гишүүн,төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогтын ажлын тайланг хүргэж байна. 

УИХ-ын С.Бямбацогт хууль тогтоох үйл ажиллагааны туршлага, нийт сонгогчдын саналд тулгуурлан хөгжил дэвшил, иргэдийн ахуй амьдралтай шууд холбоотой олон хуулийг шинэчлэн сайжруулахад анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2016-2020 онд нийт 30 хуулийг бие дааж болон гишүүдийн хамт санаачилан боловсруулж УИХ-аар батлуулжээ.