2020.06.20

Өөрийгөө ялан дийлэх нь хамгийн том амжилт С.Бямбацогт