Учрал.Н 2020.06.22

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлан мэдээ

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлан мэдээ

УИХ-ын сонгуулийн 28-р тойрогт Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Ням-Осорын Учрал Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58.4 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн зардлын тайлангаа нийтэд мэдээлж байна.