Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлан мэдээ
2020.06.22

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлан мэдээ

УИХ-ын Сонгуулийн 16-р тойрогт Монгол Ардын Намаас нэр дэвшигч Сандагийн Бямбацогт Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58.4 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн зардлын тайлангаа нийтэд мэдээлж байна.