Эрдэнэбат.Ж 2020.06.22 | Онлайн

Сэлэнгэ сайхан нутаг, Монгол Улсынхаа Төлөө Хүчээ Нэгтгэе

#Ерөнхий_сайдад_хүч_нэмсэн
#Сэлэнгэчүүдийн_сэтгэл_нэг_сонголт

Монгол Улсын Төлөө Хүчээ Нэгтгэе