Ж.Сүхбаатар 2020.09.11 | TМ

Ж.Сүхбаатар: Хууль бүгдэд тэгш үйлчилдэг байх ёстой

Хууль хэрэглээний тал дээр анхаарах зүйл их бий. Шүүгч, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарт анхаарах хэрэгтэй. шударга шүүхээр шүүлгэх иргэдийнхээ эрхийг хангах ёстой. 

Ялын бодлого дээр ч анхаарах зүйл бий. Хуульд заасан ялын бодлого газар дээрээ, шүүх дээр зөв хэрэглэгдэж байна уу гэдгийг анхаарах ёстой. Сүүлийн жилүүдэд хууль сахиулах байгууллага энэ тал дээр дутуу ажиллаж байна. Энэ талаар УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар байр сууриа илэрхийллээ.