"Дэлхийн зөн - Баянхошуу" орон нутгийн хөтөлбөр 20 жилийнхээ ажлыг дүгнэлээ
2020.09.21

"Дэлхийн зөн - Баянхошуу" орон нутгийн хөтөлбөр 20 жилийнхээ ажлыг дүгнэлээ

“Дэлхийн зөн- Баянхошуу” орон нутгийн хөтөлбөр 20 жилийнхээ ажлыг дүгнэсэн хаалтын үйл ажиллагаанд СХД-ийн ИТХ-ын дарга Б.Мөнхцэцэг, Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн нар оролцлоо.

Хүүхэд хамгаалал болон өрхийн амжиргааг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж иргэдэд хамгийн хүртээмжтэй буюу нийт 140 мянга гаруй хүн шууд үр шимийг нь хүртсэнээрээ онцлог юм.
Хүүхдийг боловсрол, эрүүл мэнд, ур чадвар гээд бүхий л талаар хөгжихөд анхаарч ажилласан нь өнөөдрийн баярын үйл ажиллагаанаас харагдаж байлаа.