Ш.Анхмаа 2021.01.05 | Vip76.mn

Ш.Анхмаа: Эрүүл мэндийн улсын алба, тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны ээлжит хурал боллоо

Ш.Анхмаа: Эрүүл мэндийн улсын алба, тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны ээлжит хурал боллоо

Эрүүл мэндийн улсын алба - тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны ээлжит 23-р хурал боллоо.

Хурлаар Коронавируст халдварын үед эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрийн нөхцөлд хийсэн үнэлгээний үр дүн, ХӨСҮТ-ийн эрсдэлийн үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмж болон шинээр мутацид орсон вирус, тандалтын асуудлаар хэлэлцлээ.

Тус хурлыг ЭМУА-ТУТ-ын орлогч дарга, Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаа удирдаж, холбогдох албаны хүмүүст судалгааны ажлын зөвлөмжийн хүрээнд болон яаралтай шийдвэрлэх хэд хэдэн асуудлаар дараах үүрэг чиглэл өглөө.

Үүнд:
  • Ковид-19 халдварын хариу арга хэмжээний бэлэн байдлын талаар хэрэгжиж байгаа тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг үнэлж, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх санал боловсруулж танилцуулахыг ХШҮГ-т;
  • Нийслэлийн дүүргийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд шинээр нээж байгаа молекул биологийн лабораторийн бэлэн байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг нарийвчлан гаргаж, сургаж дадлагажуулах ЭТБХЗГ, ТЗУГ-т;
  • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, инженер техникийн ажилтнууд, жолооч бүх хүнийг хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөж тайлах дадалд сургаж, бэлтгэхийг ТЗУГт,
  • Эрүүл мэндийн байгууллагын агааржуулалт, цэвэр, бохир усны байгууламжийн засвар үйлчилгээ, камержуулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх;
  • ХӨСҮТ-д ажиллах менежментийн багийн бүрэлдэхүүнийг шуурхай батлуулж, ажлыг эхлүүлэхийг ТЗУГ-т үүрэг болголоо.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn