2021.02.04

Ц.Мөнх-Оргил: Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тоог хязгаарласан

Үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй нийцүүлэн шүүхийн тухай хуулийг шинэчилсэн. 

УИХ-ын Ц.Мөнх-Оргил: 

Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулыг хийхдээ үндсэн дөрвөн зорилтыг дэвшүүлэн ажилласан. Шүүхэл байгаа үндсэн том асуудал бол шүүгчийг сонгох асуудал юм. Анхнаасаа хэнийг шүүгчээр сонгох вэ? гэдэг нь буруу эхлэхээр булингартаад байна.