2021.03.11

Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын лабораторид 258 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж өглөө

Төслийн хүрээнд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр өнөөдөр Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын лабораторид агаар, орчны бохирдлыг хэмжих, хянах түүнд байгаа хүнд металыг илрүүлэх зориулалт бүхий иж бүрэн тоног төхөөрөмж, мөн дулаан алдагдлыг хэмжих зориулалт бүхий багаж хэрэгсэл зэрэг нийт 258 сая төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.