2021.03.11

"Эрдэнэс тавантолгой" компани түр шилжүүлсэн 154-н ажилчныг яаралтай ажлын байраар хангана

"Ти Ти Жи Ви Си Өү" компанийн гэрээг сунгахгүй болсонтой холбогдуулан хэвлэлийн бага хурал хийсэн. "Эрдэнэс таван толгой" компани болон "Ти Ти Жи Ви Си Өү" компани хоорондын харилцаа нь Иргэний хуулиар зохицуулагдах асуудал юм.