Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн үйл ажиллагааг шинэчлэх шаардлагатай болжээ
2021.03.23

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн үйл ажиллагааг шинэчлэх шаардлагатай болжээ

Иргэн бүр нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хувь хүний эрх ашигт нийцсэн боловсролыг насан туршдаа тасралтгүй эзэмших боломжийг бүрдүүлэх, иргэн амьдралын чанараа дээшлүүлэхэд шаардагдах боловсролын агуулгыг түгээхэд насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн үйл ажиллагаа чиглэнэ.

Зорилго нь зөв ч хэрэгжилт нь “гажсан” энэ тогтолцоог өөрчлөхөөр болов.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв өнөөдөр үндсэн хоёр чиглэлээр ажиллаж байна. Үүний эхнийх нь амьдрах ухаанд суурилсан бичиг үсгийн хөтөлбөр бөгөөд өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд 175 мянган хүн энэ сургалтад хамрагдаж, 122 мянга нь бичиг үсэгт тайлагджээ.

Харин хоёр дахь хөтөлбөр нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох сургалт юм. Үүнийг дүйцсэн сургалт гэж ч нэрлэж болно. 194 мянган хүн энэ хөтөлбөрт хамрагдаж 55 мянга нь суурь болон бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн гэрчилгээ авсан байна.

Дэлхий нийтийн чиг хандлагаар бол боловсрол эзэмшээд ажлын байран дээр гарсан хүмүүсийн дахин чадавхжиж байгаа байдлыг насан туршийн боловсрол гэж тодорхойлж байгаа юм.“Та хамгийн сүүлд ямар ур чадвараа дээшлүүлсэн бэ?” гэдэг асуултын хариултаар насан туршийн боловсролыг баримжаалж буй.Тиймээс олон улсын хандлагатай зэрэгцэж алхахын тулд насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн үйл ажиллагааг шинэчлэх шаардлагатай байна