2021.04.13

Монгол Улс "Рио Тинто" -ийн хэлэлцээ өнөөдрөөс эхэллээ

Оюутолгой ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай УИХ-ын 2019 оны 92-р тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлын хэсэг албан ёсны хэлэлцээрийг эхэллээ.