E-mongolia системд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 30 үйлчилгээ орлоо
2021.05.06

E-mongolia системд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 30 үйлчилгээ орлоо

Төрийн цахим үйлчилгээ болох E-mongolia системд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 30 үйлчилгээг нэгтгэжээ. 

Ингэснээр Геодези, Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, Газар зохион байгуулалт, кадастр гэх мэт мэргэжлийн байгууллагын эрхийг шинээр авах, сунгах, сэргээх, нөхөж авах болон тодорхойлолт зэргийг авах үйлчилгээг уг системээс авах боломжтой болж байгаа юм. 

E-mongolia системд өдөр бүр шинэ үйлчилгээ орж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ТӨРИЙН 421 ҮЙЛЧИЛГЭЭ тус системд нэгтгэгдээд байна.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn