2021.05.08

Японд суралцаж төгссөн инженерүүдийн 90 хувь нь ажлын байртай болжээ

10 жилийн хугацаанд 1000 инженеррийг бэлтгэн гаргана. Ингэснээр дотоодын аж үйлдвэрийн салбарын хүний нөөцийн эрэлтийг богино хугацаанд гаргана.