2021.05.28

Байгалийн баялагийн өгөөжийг иргэн бүрт тэгш хүртээх бодлого хэрэгжүүлнэ

"Эрдэнэс - Тавантолгой" ХК -аас хүртээж байгаа хувьцааны хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана. Монгол Улс тогтвортой зөв бодлогоор байгалийн баялагийн олборлолтоос боловсруулалт руу шилжиж чадвал үр өгөөж нь тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ.