Сүхбаатар дүүрэгт газар чөлөөлөх ажил явагдаж байна
2021.07.08

Сүхбаатар дүүрэгт газар чөлөөлөх ажил явагдаж байна

Сүхбаатар дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба "Газрын зөрчил арилгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/251 дүгээр захирамжийн хүрээнд ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эдэлбэр газарт зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан хашаа, хаалт болон шонг албадан буулгаж, газар чөлөөлөх ажлыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хийж гүйцэтгэж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn