УИХ-ын гишүүн Н.Ганибал гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгож буй эсэхийг асуулаа
2021.08.12

УИХ-ын гишүүн Н.Ганибал гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгож буй эсэхийг асуулаа

УИХ-ын гишүүн Н.Ганибал Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасанд “Хог хаягдлын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.12-т заасан  “... мөнгөн урамшуулал олгох журмыг батлах”; 41 дүгээр зүйлийн 13 дахь хэсэгт заасны дагуу “Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд уг мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд зөрчил гаргагчид ногдуулсан торгуулийн 15 хувиар тооцож сум, дүүргийн Засаг дарга мөнгөн урамшуулал олгоно.” гэсэн заалт хэрэгжиж буй эсэх, гарч буй үр нөлөөний талаар асуулт тавилаа.

Тэрээр уг асуултынхаа талаар “...Хог хаягдлын тухай болон Ойн тухай хуулийг зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагад гаргасан иргэнд зөрчил гаргагчид ногдуулсан торгуулийн 15 хувийг урамшуулал болгон олгохоор хуульчилж, журамласан байдаг. Гэвч үүнийг мэдэхгүй хүн олон байна. Энэ нь баталсан хуулийг сурталчлах, мэдээлэх ажил хангалттай хийгддэггүйтэй холбоотой. Хэрэв мэдээлэл өгсөн иргэдэд урамшууллыг нь тухай бүрт нь олгодог бол гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх илрүүлэлт сайжирч, улмаар гаралт нь буурахад нөлөөлөх учиртай. Иймд миний бие бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дээрх хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар БОАЖ-ын сайдад асуулт тавьж, мэдээлэл ирүүлэхийг хүслээ” хэмээн тайлбарлан бичжээ.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn