2021.09.07

Ц.Даваасүрэн: Монголын талын 34%-д ногдох хүүг багасгах, чадвал тэглэх асуудлаар зөвшилцөж байна

Ц.Даваасүрэн: 

Ерөнхий сайдын нэр дээр албан захидал ирсэн. Энэ ирсэн санал нь УИХ-ын 92-р тогтоолын дагуу Монгол Улсын эрх ашиг хэр хангагдах вэ? гэх асуудлыг нарийн авч үзнэ.