2021.09.14

Зарим ШТС-ууд АИ92 бензин худалдаалахгүй байна

Өнгөрсөн долдугаар сард АИ92 шатахууны үнэ хоёр удаа нэмэгдсэн.