2021.09.29

"Syndicate talk" нэвтрүүлэгт СБД-ийн ИТХ-ын дарга Б.Энхболд оролцлоо

СБД-ийн ИТХ-ын дарга Б.Энхболд: 

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо харьцангуй бага байгаа. Үйлчилгээний салбарт, дунд шатанд эмэгтэйчүүд илүү оролцоотой байдаг.