2021.11.27

Рапс тариалах үрийн стандартыг гаргах шаардлагатай

Сүүлийн үед манай оронд ихээр тариалах болсон РАПС сорт нь Монгод тохиромжтойг эцэслэх шаардлагатай байна.