2021.12.06

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж эхэллээ

ШЕЗ-ийн шинээр томилогдсон гишүүд ажлаа хүлээн авлаа.