Иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байгууллагуудыг урамшууллаа
2021.12.29

Иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байгууллагуудыг урамшууллаа

Сонгинохайрхан дүүргийн удирдлагууд 2021 оны тэргүүний байгууллага, албан хаагчид болон “Иргэдэд ээлтэй орчныг сайжруулах” аянд идэвхтэй оролцож, шалгарсан төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, дэргэдэх хэлтэс, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, хороо, сууц өмчлөгчдийн холбоо, аж ахуйн нэгж, айл өрхийг шагнаж, урамшууллаа.

"Иргэдэд ээлтэй орчныг сайжруулах" аянд идэвхтэй оролцсон дараах байгууллагууд шагнагдлаа.  Үүнд:

 • Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг хэлтэс”
 • Дотоод аудитын хэлтэс
 • Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг эрүүл мэндийн байгууллага”
 • Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
 • Хүүхдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг сургууль”- 2 дугаар байр
 • Хөгжил цогцолбор сургууль
 • “Хүүхдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг сургууль- 3 дугаар байр
 • 76 дугаар сургууль
 • “Хүүхдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг цэцэрлэг”-2 дугаар байр
 • 116 дугаар цэцэрлэг
 • “Хүүхдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг цэцэрлэг”-3 дугаар байр
 • 253 дугаар цэцэрлэг
 • “Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага”- 2 дугаар байр
 • 16 дугаар хорооны “Плэнти” ХХК
 • Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага”-3 дугаар байр
 • 4 дүгээр хорооны “Хишигт од” ХХК
 • “Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-Шилдэг хороо” 2-р дугаар байр
 • 14-р хороо
 • “Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг хороо”3-р дугаар байр
 • 22-р хороо
 • “Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг Сууц өмчлөгчдийн холбоо”-2 дугаар байр
 • 19 дүгээр хорооны “Сүрлэг 21” СӨХ
 • “Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулсан-“Шилдэг Сууц өмчлөгчдийн холбоо”-3 дугаар байр
 • 14 дугаар хорооны “Өнөр-14” СӨХ
 • 13. Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулж өөрийн хашаагаа тохижуулж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэн орчиндоо үлгэр жишээ үзүүлсэн “Шилдэг өрх”-1 дүгээр байр
 • 24 дүгээр хороо Зээлийн 24-106 тоотод оршин суугч Б.Лувсандорж
 • Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулж өөрийн хашаагаа тохижуулж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэн орчиндоо үлгэр жишээ үзүүлсэн “Шилдэг өрх”-2 дугаар байр
 • 2 дугаар хорооны орбитын 41-1 тоотод оршин суугч Н.Жамбалсүрэн
 • Иргэдэд ээлтэй орчин сайжруулж өөрийн хашаагаа тохижуулж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэн орчиндоо үлгэр жишээ үзүүлсэн “Шилдэг-өрх”-3 дугаар байр
 • 35 дугаар хорооны орбитын 70-6 тоотод оршин суугч Баярынх
 • Хорооны аж ахуйн нэгж байгууллага, СӨХ-дыг идэвхжүүлж аянд идэвхтэй оролцсон тул” Шилдэг-Олон нийтийн байцаагч”-аар
 • 14 дүгээр хорооны олон нийтийн байцаагч Б.Далайжаргал нар тодорлоо.