2022.01.26

ТББХ-ны ажлын хэсгийн гишүүд МҮОНРТ-ийн ажилтнуудтай уулзлаа

ТББХ-ны ажлын хэсгийн гишүүд МҮОНРТ-д ажиллав.