ХБНГУ-ын ослын даатгалын сайн туршлага, зохицуулалтыг нэвтрүүлнэ
2022.02.17

ХБНГУ-ын ослын даатгалын сайн туршлага, зохицуулалтыг нэвтрүүлнэ

Нийгмийн даатгалын хууль, тэтгэврийн сангийн хуульд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан нийгмийн даатгалын зохицуулалт хамгийн өндөр хөгжсөн улсын нэг ХБНГУ-ын нийгмийн даатгал, тэтгэврийн даатгалын талаар туршлага судлах цуврал хэлэлцүүлэг, вебинарыг Монгол Ардын Намын дэргэдэх Стратеги Академиас ХБНГУ-ын Фридрих Эбертийн сантай хамтран зохион байгуулж эхэллээ.

Эхний хэлэлцүүлгийг өнөөдөр “ХБНГУ-ын хууль ёсны ослын даатгал ба" Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын тогтолцоо” сэдвээр явуулж, ХБНГУ-ын профессор Андреас Краник, ХБНГУ-ын Фридрих-Эбертийн сангийн суурин төлөөлөгч Бенедикт Ивановс, Монгол Ардын Намын Нарийн бичгийн дарга Н.Энхбаатар, УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг, НХХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр, МАН-ын дэргэдэх Стратеги Академийн захирал Б.Болорсайхан Нийгмийн даатгалын хуулийн ажлын хэсгийн гишүүд оролцлоо.

ХБНГУ-ын хувьд гэнэтийн ослын даатгалыг 100 хувь ажил олгогч нь хариуцаж, эрүүл мэнд, тэтгэвэр, ажилгүйдэл, асрамжийн даатгал зэрэг бусад төрлийн даатгалын хураамжийг ажил олгогч болон ажилтан хувааж төлдөг ажээ.

Германы нийгмийн даатгалын гол онцлог бол өөрийн удирдлага болон талуудын тэгш оролцоотойгоор шийдвэр гаргах зарчим юм. Ингэхдээ төрийн зүгээс өөрийн удирдлагын даатгалын байгууллагууд дээр хяналт тавьж ажилладаг. Салбар бүрийн даатгалын холбоод нь Германы хууль ёсны ослын даатгалын Дээд холбоонд нэгдэж, хураамжийн хэмжээг тогтоох, ажил олгогч нартай гэрээ байгуулах, ослоос урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх гэх мэт үйл ажиллагаа явуулдаг хамгийн сонирхолтой нь бүх ажиллагсад, ЕБС-ийн сурагчид, оюутнууд хуулийн дагуу ослын даатгалд хамрагдах явдал юм.

Ажил олгогч ослоос урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах үүрэг хүлээдэг, харин нэгэнт осол гарч ажилтан хохирсон тохиолдолд хохирлыг даатгалаас нөхөн төлбөр олгох зарчимтай.

"Alles aus einer Hand!" буюу Германы хууль ёсны ослын даатгалын Дээд холбоо ослын хохирлыг төлөх, ажилтан эргэж ажилдаа орох, нөхөн сэргээх үйлчилгээ авах, эцэст нь тэтгэвэр олгох бүх үйл ажиллагааг зохицуулна.

Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын тогтолцоог шинэчлэхийн тулд өвчин, ослын дараа нөхөн олговор олгоход биш, эдгээрээс урьдчилан сэргийлэхэд илүү анхаарвал зохино, ХБНГУ-аас ослын даатгалын сайн туршлага, зохицуулалтуудыг нэвтрүүлэх, хүн амын өсөлт тогтвортой нэмэгдэж, дундаж наслалт уртсаж байгаатай холбогдуулан Асрамжийн даатгал хэмээх даатгалын шинэ төрлийг нэвтрүүлэх боломжийг судлах нь зүйтэй гэдгийг оролцогчид онцлон дурдлаа.