2022.03.05

Ахмадуудын нийгмийн хамгаалалд анхааран ажиллаж байна

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны Ахмад настны тухай, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хянан шалгах, ахмадын асрамжийн газрын үйл ажиллагаатай танилцах ажлын хэсэг 2022.03.02-07-ны өдрүүдэд Орхон, Хөвсгөл, Увс аймагт ажиллалаа.

Тус ажлын хэсэг Увс аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хамт олонтой 2022.03.05-нд уулзав. Тус төв нь цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж иргэдэд цахим дадал хэвшлийг нэмэгдүүлэх, Халамжаас-Хөдөлмөрт бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн онцлогт тохирсон хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилготой ажиллаж байна.

Тэд жилд дунджаар хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 6391 иргэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээг 56000 иргэнд, төрөлжсөн ахмадын үйлчилгээг 20-30 ахмадад, ахмадын амралт сувилалд 500 гаруй ахмадыг хамруулжээ.