Х.Ганхуяг гишүүн политехник коллежуудын үйл ажиллагаатай танилцлаа
2022.02.10

Х.Ганхуяг гишүүн политехник коллежуудын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг Монгол-Солонгосын политехник коллеж, Хүнс,технологийн политехник коллеж, Улаанбаатар төмөр замын политехник коллеж, Шинэ Монгол технологийн коллеж (КОСЭН)-ийн үйл ажиллагаатай тус тус танилцлаа.

Уулзалтын үеэр багш нарын зүгээс тавьсан саналуудыг хураангуйлбал:

  • Хувьцах зардлыг тухайн мэргэжлийн өртөгтэй уялдуулан санхүүжүүлэх
  • Өөрийн орлогыг захиран зарцуулах эрхийг өгөх
  • Дадлагын газрыг нэмэгдүүлэх
  • Багшийн хөгжлийг дэмжих, мэргэжил дээшлүүлэх асуудлыг бодлогоор дэмжих
  • Багш, ажилтнуудад нийгмийн асуудал дээр дэмждэг байх
  • 2012 оноос хойш нэг суралцагчид олгох хувьцах зардлыг шинэчлээгүй байна. Үүнийг нэмэгдүүлэх
  • Их, дээд сургуульд дэвшин суралцахад кредит тооцох, дүйцүүлэх боломжтой болгох
  • Төгсөхийн өмнөх дадлагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинтай хийдэг байхаар хуульд тусгаж өгөх
  • Хуулийн төслийн нэр томъёоны хувьд дан ганц техникийн боловсрол гэж биш “мэргэжлийн болон техникийн боловсролын” гэж оруулах
  • Дээд боловсролын болон мэргэжлийн боловсролын хуулийн уялдаа дээр анхаарах зэрэг олон санал санаачлагыг хэлсэн байна.